Türkiye'nin En Güncel Gezi Rehberi...
instagram facebook twitter pinterest tumblr
Gezi Rehberi
Anasayfa » Türkiye » Bursa » 1950 Yılında Yazılmış Uludağ Rehberi

1950 Yılında Yazılmış Uludağ Rehberi


(Bursa Sular idaresi Müdürü İhsan Uzer'in 1950 yılında Uludağ'ı tanıtmak amacıyla kaleme aldığı "Ulu dağ Rehberi" adlı yayınlanmamış kitabından, değiştirilmeden alınmıştır.)

Anadolu yarımadasının şimali garbisinde 38 derece 15 dakika ile 40 derece 20 dakika arzı şimali ve Paris nısfın-neharına nazaran 24.D.-18 ile 39.D. tulü şarkisindedir.

İnsanlık tarihinden beri geçen her devrede tanınmış ve bilinmiş bir dağdır. Mısırlılar bu dağa (Misos) ismini vermişler. Bu ad Romalılar zamanına kadar devam etmiş. Bundan sonrada (Caloyers) ismi uzun zaman bellenmiş. Bizans mitolojisinde (MisoIymp) sonraları da yalnız (OIymp) adını taşımıştır.

Uludağ koyun göleti
Bu itibarla dağın birçok sivrilerinde o günün itikatlarına delil olan Manastır ve zaviye harabelerine rastlanmaktadır. Osmanlılar zamanında dağ (Keşiş) adını almış ve (1925) de Coğrafya Encümeni adına yapılan bir tetkik gezisi sonunda; (ULUDAĞ) ismi konmuş ve bu günde bu adla anılmaktadır.

İnhidami bir teşekkül olmasına binaen jeoloji ilmi bakımından da tetkike değer bir karakter taşımaktadır. Yüksekliği (2550) metredir. Belli başlı benzerlerinden çok üstün bir turist şehri olan Bursa (Ulu dağının) dağ ve kar sporlarına santral teşkil etmesinden ötürü bu gün bütün dünyada çok değer bulmuştur.


Yaz mevsiminde Bursaya gelipte Ulu dağa yayan çıkmak isteyen birçok yollardan çıkabilir. Şehrin cenubunda temen yeri mevkiinden dağa doğru hangi patikayı takip ederseniz ediniz sizi geçte olsa Ulu dağa ulaştırır. Yalnız kestirme ve düzgün yolları bilirseniz daha emniyetle ve çabuk gidebilirsiniz. Ben sizlere kestirme ve düzgün yolları tarif edeceğim. Yaz mevsiminde Ulu dağa yaya olarak başlıca şu yollardan gidebilir.


A) Temen yerinden Ulu dağa 

Oteller bölgesi
Şehrin cenubunda Maksem Mahallesi ve Gökdere köprüsünü geçince (Hünkâr köşkü ve Cumhuriyet Köşklerine) giden yolu takip edin. Köşkün üstünden geçen yolu bırakmayın, bu yol ile giderken solda bir çeşmeye rastlarsınız ilerleyin ve daima sağ patikayı takip edin bu patika döne dolaşa sizi (Buzcular Çeşmesi) ne getirir. Burada bir mola verin. Önünüzde iki yol vardır. Çalılık içinden geçen sağ taraftaki yol (Şaban Dere) ye gider. Bu dereden de (Yan Tekire) çıkmak kabildir. Amma sizi çok yorar. Siz soldaki ve daha işlek yolu takip edin, ileride merdivenli bir yola rastlarsınız bu yere (Papaz kaldırımı) derler, ilerleyin ve nihayet yolun sol tarafında (Acı Elma) namile anılan çeşmeye gelir ve ikinci molayı burada verirsiniz. İstirahattan sonra yola devam edin sol tarafınızdaki düzlüğe (Kadı yayla) denir. Merak ederseniz düzlüğü bir dolaşın kime ait olduğu belli olmayan ve boyları 3-4 metre olan mezarlar görürsünüz. Burada eskiden bir hayat olduğu muhakkaktır. Yolu takip edin ve nihayet yine bir düzlüğe gelirsiniz. Burada üç yol vardır. Sağdaki yol (Yan Tekir) ortadaki (Dik Tekir) ve şarka doğru giden yolda (Domuz yaylası) yollarıdır. Siz Ulu dağa gittiğinizden ya yan tekirden veyahut Dik Tekirden gideceksiniz. (Yan Tekirden) giderseniz önünüze çıkan ve sağ taraftaki patikalara sapmayın hep solu takip edin. Dik ve virajlı yollardan sonra yine sarp bir tepede iki patikaya rastlarsınız. Sağdaki patika (Kirazlı yayla ve sanatoryuma) gider. Siz yine soldaki patikayı takip edin ve nihayet (Sarı alan) düzlüğüne gelmiş olursunuz. Sol taraftaki tepede (nirengi) noktası vardır.

Uludağ zirve yolu
(Dik Tekirden) giderseniz adı üstünde dik bir yola geldiğinizde sol tarafınızda (Dudak Donduran) çeşmesinden su için ve bir az dinlenin, çünkü çok dik ve merdivenli bir yola çıkacaksınız.

Yola devam edin. Dik ve sık virajlardan döne dolaşa (Sarı alan) düzlüğüne ulaşırsınız. Burada yan tekirden gelen yol ile de birleşmiş olursunuz. Burası­nın rakımı (1650) dir. Sarı alanda birkaç patika görürsünüz. Şarka doğru giden patika Sarı Alan deresini kat ettikten sonra (Sobran Dere)ye ve nihayet (Kız Pınarlardan) oteller bölgesine gider. Önünüzdeki en işlek yol hangisi ise onu takip edin bu yol sizi (şoseye) ulaştırır. Şoseye gelince Ulu dağa gelmiş sayılırsınız. Doğru otel veya kayak evine gidersiniz. Kış mevsiminde bu yollardan sakın gitmeyin çok tehlikelidir. Yollar kapanmıştır. Sis çoktur. Yolları gayp etmek tehlikesi vardır. Onun için kış günü bu yolu kat'iyen tavsiye etmem.

B) Maksem'den Ulu dağa

Maksemden Gökdere su deposu yanından Elma çukuru köyü yolunu takip edin. Tepedeki sağ tarafa giden yol (Alaşar) deresine gider, siz önünüzdeki yola devam edin (Koca Göçük) mevkiini geçtikten sonra yolda bir su deposuna rastlarsınız. Yolun sol tarafındaki yol suyolu olup buna sapmayın ve yolunuza devam edin. Nihayet kestane ağaçlar ile çevrili düzlük bir sahaya gelirsiniz. Burada eskiden daha büyük ve sık kestanelik vardı. Bunlar maalesef kesildi ve hamam odunu yapıldı. Burada artık koru kalmamış ise de namı vardır. Ne ise siz yola devam edin bir az sonra solda yol kenarında bir su deposuna rastlarsınız burası meşhur (kavak) suyu deposudur. Fenni tesisatla şehre gelir. Az ileride yine kökleri meydanda gövdeleri hamam odunu olmuş asırlık kestane ağaçları kenarında ve sağ tarafta (İhsan Üzer) çeşmesi vardır. Bu sudan içmeği ihmal etmeyin kireç miktarı ikidir. Yorulmuş iseniz birazda dinlenin. Çeşmenin karşısındaki yani şarka doğru bir yol görürsünüz bu yolu takip ederseniz sizi (meşhur) ve (orta burun) mevkilerine götürür. Orta burunda (Kedi merdiveni) tabir edilen dikten (kirazlı yayla)ya gitmek kabildir. Sanatoryum yanında (Yörükler mezarlığı) denen güzel bir düzlük vardır.

Uludağ Elmaçukuru
Siz yolu takip edin ve nihayet (1100) rakımlarında yem yeşil ve güzel manzaralı (Elma çukuru - Süleymaniye) köyüne ulaşırsınız. Kış günü burası çok fırtınalı olur, ihtiyatlı hareket etmek lazımdır. On beş hane kadar olan bu Gürcü köyünün camisi önünde bir az dinlenmek adettir. Dinlenirken cami karşısında 90 lık Kamil ağa (Aşık baba - irfan Dede) namındaki ihtiyarı çağırtıp bundan halk şiirlerini dinlerseniz neş'eniz bir kat daha artar. Yolunuza devam edin bu yol çok işlek olduğundan tarife lüzum yok sizi doğruca (Karabelen) mevkiine ve şo­seye ulaştırır. Karabelen mevkii mühim bir yerdir.

Kış fırtınası çok şiddetlidir. 1250 rakımlarında olan bu Karabelen'in karşısında yani cenubundaki yol (Soğuk pınar) bucağına garptaki yol Bursaya gider. Siz şoseyi takip edin az ilerde keskin virajı döndükten sonra sağınızda bir düzlük ve seri halinde dik kayalıklar görürüsünüz, ilerde de bir su vardır. Buraya (Yılanlıkaya) derler. Yolu takip edin biraz sonra bir köprüye rastlarsınız, sağ taraftaki sivri kayalığa (Dikili taş) derler. Karşısındaki patika yol kestirme yoldur. Şosenin 24üncü kilometresine çıkar. Kış günü kayakçılar bu yoldan işlerler. Siz şoseyi takip edin ve nihayet (Kirazlıyayla) mevkiine gelirsiniz. 25nci kilometrede olan Kirazlıyayla çok rağbet bulmuştur. Sağ tarafta (Orman iletmesine ait) evler vardır. Sol tarafınızda Bursamızın medarı iftiharı modern tesisatlı ve kıymetli doktorları bulunan (Sanatoryum) binalarını görürüsünüz. Buraya gelmişken mutlaka sanatoryumu ziyaret edin. Kirazlı yayladaki çeşmenin suyundan içmeği de ihmal etmeyin. Burasının havası oteller bölgesine nazaran daha mutedildir. Yaz mevsiminde buralarda kamp kurulur ve muntazam otobüs servisleri vardır. Akşamları grup seyr etmeyi unutmayın. Deniz ve gölleri seyr etmeğe doyulmaz. Burasının rakımı 1400 aralarındadır.

Sarıalan
Artık istirahat ettiğinizi tahmin ederim. Yola çıktığınızda solda 25nci kilometrenin altında zarif bir ev vardır. Bir az ileride solda bir patika ayrılır. Bu (Koca Ahmet kestirmesi) namıla maruftur. Bu yol sizi şosenin 29ncu kilometresine ulaştırır. Kış günü kayakçılar bu yolu tercih ederler. Hamal postaları buradan ilerler. Siz şosede başka yerleri göreceğinizden şoseyi tekip edin. Birkaç kuru dere köprüsünden geçtikten sonra keskin bir viraja rastlarsınız. Buna (Doktorlar Virajı) derler. Virajı geçip 200 metre kadar yürüdükten sonra sağ tarafınızda tabiatın muhtelif şekillerde yarattığı bir kayalık görürsünüz. Buna (Deve Taşı) denir. Karşıdan baktığınızda bir devenin çökmüş vaziyetini ve hörgücünü görürsünüz. Tabiat nelere kadir değildir. Deve taşı virajını döner dönmez yol kenarında ve sağda istihkam gibi kazılmış bir çukur görürsünüz. Burası Ulu dağ otelleri yapılmazdan evvel ilk sığınaktır. Yola devam edin yine karşınızda ve yolun sağ tarafında bir patika vardır. Bu patika ileride (Can kurtaranın) üstüne çıkar. Bu patikaya (Evliya Çelebi) yolu derler. Acaba Evliya Çelebi (Suyuna azık, taşına çarık yetiştiremedim) dediği (Keşişe-Ulu dağa) bu yoldan mı gitti bilmem, ileride sol tarafta 29uncu kilometreyi görürsünüz. Bu patika yukarda arzettiğim (Koca Ahmet kestirmesinin) başıdır. 150 metre kadar yürüdükten sonra yine solunuzda (Sarıalan-Bursa)ya giden yolu görürsünüz. Ve nihayet (Cankurtaran-Sığınak)a gelip istirahata hak ettiğinizden burada bir az kalırsınız.

Çobankaya 1949
Kışın bu sığınak kayakçıların hakikaten can kurtarıcısıdır. Bir kış Sarıalandan otellere gelirken müthiş bir kar fırtınasına tutulduk, iki kişiyiz. Yolumuzu göremez ve yürüyemez bir hale geldik. Orman içerisinden bin müşkülatla şosaya ve nihayet bu sığınağa altı saat mücadeleden sonra gelebildik. Onun için hayatımızı kurtaran bu (cankurtaran) binası hakikaten yerinde yapılmış bir sığınaktır. Yaptıranlardan Allah razı olsun. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Kış günü yola çıkan çantasında bir az da olsa çıra ve kibrit bulundurmayı da unutmasın. Bunların lüzumu olduğunu hatırlatırım. Sığınaktan hareket edin, yine şosayı takip edin artık oteller bölgesine gelmiş sayılırsınız. Virajı dönmeden solunuzda bir kayalık görürsünüz, buraya (Kurt Kaya) denir. Önünüzdeki düzlük Arıcılar kampıdır. Yaz mevsiminde yüzlerce kuvan buraya gelir ve Ulu dağın nefis balları burada satılır. Sağ tarafınızdaki tepede ve (Cennet Kayaya) giden yolun kenarında şimdi enkazı görülen bina (Meteoroloji istasyonu) binasıdır. Bina kimsesiz kaldığından kış mevsiminde rüzgârların tesirile de bina harap olmuş ve yalnız hatıraları kalmıştır.

Artık otellere geldiniz. Karşınızdaki dağ eteğinde 2000 rakımında (Kayak evini) görürsünüz. Alt taraftaki (1950) rakımında (Büyük Otel) Ulu dağ misafirlerinin yegâne konforlu yeridir. Otel içinde posta merkezi de vardır. Her yerle otomatik telefon ve telgraf ile muhabere etmek mümkündür. Sizleri Bursa'da Maskem semtinden Ulu dağa getirdim. Şimdi istirahat edin.

C) Teferrüç’ten Ulu dağa

Bursa'nın teferrüç mevkii (Askeri Lise—Işıklar) ın cenubundadır. 360 rakımlı bu mevkide şehir su deposu vardır. Asırlık çınara geldiğinizde sağdaki yol sizi (Çukur yayla)dan (Buzcular Çeşmesine) çıkarır. Buraya çıktıktan sonra (A) kısmında anlattığım yoldan Ulu dağa çıkabilirsiniz.

Sizi bu sefer başka yoldan götüreceğim.

Çınarın solundaki yol suyoludur. Siz bu yolu takip edin. Bu yoldan gitmek bir az zorcadır ama yolu öğrenmek istediğinize göre buna katlanmak lazımdır. 10 dakika sonra kuru bir dereye rastlarsınız. Buraya (Akçağlayan) deresi denir. Yol kenarında (Koca Karı çeşmesi) namıyla anılan bir çeşme vardır. Çeşmenin üstündeki düzlüğe (Araplar Bahçesi) denir. Dere karşısında 150 koyunu barındırabilecek (Akçağlayan Mağarasını) görün.

Mağaranın önündeki kazılmış çukurlar para arayanların kazdıkları yerlerdir. Burada çok kazılar yaptılar ama hiçbirisinde para bulamadılar. Siz yolunuza devam edin nihayet Bozburun mevkiine gelirsiniz. Burada biraz oturun ve arkanızı döndüğünüz zaman Bursayı kuş bakışı seyr edin. Şark tarafınızda (Kaplıkaya) vadisini ve önünüzde bir düzlük ve düzlük bittikten sonra bütün ihtişamıyla göklere yükselmiş kayalık görürsünüz. Bu kayalık ilerde bahs edeceğim (Bakacık) mevkiidir. Siz işte bu Bakacığın garbındaki yollardan geçe­ceksiniz. Sakın gözünüz yılmasın, yol yürüdükçe açılacak ve tabiat güzelliklerini gördükçe yorgunluk his etmeyeceksiniz. Bulunduğunuz boz burun tepesinin sağındaki yol (ab-ı hayat) su havzasına ve oradan da (Kadı yayla) ve nihayet (Tekir Başına) çıkar. Tepenin önünde gördüğünüz düzlükteki evler köydür. Buraya (Beş evler-Zeyniler) köyü denir. Köyün içinden geçer ve yine suyolunu takip edersiniz. Bir az sonra sağınızda (Arslan pınarı) ve ileride de (Ak Pınar) sularını görürsünüz. Ak pınar deresinden 200 metre sonra suyolunu bırakın sağ taraftaki patikaya sapın bu sizi bir düzlüğe götürür. Bu düzlüğün adı (Palaz Düzüdür). Bu düzlükten şehre su getiren kanal vardır. Siz bu kanalın sağındaki yola devam edin. Bu yol sizi Granit blokları yıkıntısı bir bölgeye götürür. Buraya (Çakıllık) denir.

Çobankaya 1950
Kayalar arasındaki yoldan yokuşa çıkın ve nihayet (1150) rakımındaki (yanıklık) ve bir az sonrada (Sarıalan) deresine gelirsiniz. Yine Patika yolu takip edin. Dik patikadan döne dolaşa (1321) rakımında küçük bir düzlüğe gelirsiniz. Yorulduğunuzu tahmin ediyorum. Çünkü bende bu noktaya geldiğimde mola veririm. Yol kenarında küçük bir su vardır. Terli değilseniz için, iyi bir sudur. Fazla oturmayın çünkü yol yürümekle tükenir derler. Hareket edin, buradan itibaren yürüdüğünüz yol suyoludur. Bu yol sizi (1510) rakımında meşhur kayalık ve (Çatlak Kaya) namındaki yere getirir. Gayret edin, yokuşunuz az kalmıştır.

Çatlak kayanın dibinden çıkan sudan da içmeği ihmal etmeyin. (1555) rakımında bir su köprüsüne rastlarsınız. Köprüye gelmeden sağa ayrılan patika (Sarı alana) gider. Siz solu takip edin ikinci köprüden bir az sonra (Sobran Dere)ye gelmiş olursunuz. Burada bir az dinlenin, sağınızdaki yol (Sarıalana) gider, şarkınızdaki yol (karcı yolu) olup (Çoban kayanın) şimaline çıkar. Önünüzdeki derede Ulu dağın meşhur (alabalıkları) vardır. İstirahattan sonra yine suyolunu takip edin, bu sizi (1750) rakımında (Çobankaya) mevkiine getirir. Düzlükteki bina (Suyolları muhafaza memurluğu) binasıdır. Bina yakınında meşhur (Kırkpınarlar) çeşmesinden de su içmeği ihmal etmeyin. Bu su çok emek sarf edilerek Bursa'ya fenni bir tesisatla getirilmiştir. Çeşmenin az ilerisinde (Bakacık- Otel) yoluna çıkarsınız. Cenuba doğru yolu takip ederek Büyük otele gelmiş olursunuz. Bu yol oldukça kestirmedir, fakat yorucudur. Ben bu yoldan üç saatte çıkar iki saatte inerim.

Dombay Çukuru
Velhasıl şehrin cenubunda hangi patika ile giderseniz gidin, sizi Ulu dağa ulaştırır, yalnız çok işlemiş yolları tercih edin. Fakat en esaslı yollar yukarıda arz ettiğim yollardır.

Şimdiye kadar Ulu dağa yaya gittik. Canının kıymetini bilenler ve kesesine de güvenenler otomobil ile de gidebilirler. Onun için (Çekirge'den) hareket ettiniz. Biz az ileride şosanın sağında top akasya ağaçları yanında (Âşıklar Çeşmesi-Ak Tuna çeşmesi)ni ve ileride de virajı geçtikten sonra sol tarafta (in kaya) köyünü görürsünüz. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Burada Bursanın en yaşlı çınar ağacı vardır. Karşısındaki mağaradan çıkan su görülecek gibidir. Çınarın gövdesini 7 kişi kucaklayamaz. Vaktiniz olursa görün. Köyden ayrılıp üç viraj geçtikten sonra (Çongra) değirmenine ve biraz sonrada sağınızda (Çongra-Yiğitali) köyünü görürsünüz. Köye ayrılan yol başında bir abide vardır. Buna (Yiğit Ali) abidesi denir. Yolumuza devam edelim. Otomobil çabuk gittiğinden 14cü kilometreye geldik bile. Burada Hüseyin ağanın çiftliği vardır. Az ileride (Ahmet Vefik Paşa) suyu çeşmesini görürsünüz. Bu çeşmenin suyu 30 sene evvel memleket has­tanesine gelirdi. Yolları harap olduğundan orada boşa akmaktadır.

Çobankaya 1970
Çeşmenin önündeki yolu takip ederseniz sizi (Hüseyinalanı) ve nihayet (Orhaneli) ilçesine götürür. Solunuzdaki yol Ulu dağ yoludur. Siz bunu takip edin. Etrafınızda meşe ve Gürgen ormanlıkları arasında bir düzlüğe çıkarsınız. Buradaki binalar (Orman işletmesine) ait binalardır. Bu mevkie eskiden (Çingene) tarlası denilirdi şimdi (yeşiltarla) denir. Birkaç virajı döndükten sonra geniş bir saha görürsünüz buraya (Doğlu baba) derler. Burada yaz mevsiminde kamp kurulur. Yolun solundaki bina (karakol) binasıdır. Binanın arkasında tek çam yanında (Doğlu baba-Tuğlu Baba) mezarı vardır. Hareket edin sık virajları geçerken sülün gibi çam ve senaber ağaçlarını görürsünüz. Nihayet (Kara- belen) mevkiine gelirsiniz.

Buradan sonra evvelce arz ettiğim gibi şoseyi takiple oteller bölgesine gelirsiniz. Bursa - Ulu dağ yolunda çok viraj vardır buna dikkat edin ve her virajda korna çalın karşıdan bir oto ile bilhassa yazın sık sık karşılaşmanız mümkündür, inerken çok dikkat edin. Yavaş inin. Benden söylemek.
Altık otellere geldiniz burada günlerce sırt üstü yatıp vakit geçirmeyeceksiniz ya, gezmek lazım. Onun için sizi Ulu dağın tabi güzellikleri ile gezilecek ve görülecek yerlere de götürmek gerekir.

Yeşiltarla: 

Ulu dağ şosasının 16ncı kilometresin­de ve Orman işletmesinin bakım memurları binaları ve fidanlığının bulunduğu yerdir.

Taputkaya
Dolubaba: 

Ulu dağ şosasının 20nci kilometresinde kamp mevkiidir. 1200 rakımları civarında olan bu sahada büyük çam ağaçları ve 10 Fransız derecesinde içme suyu ve mandıraları vardır.

Karabelen: 

Şosanın 22nci kilometrelerinde ve 1300 rakımları civarında olan bu mevkiide Orman işletmesinin bekçi binası ve yangın kulesi bulunmaktadır. Şimaldeki yol Bursaya gider. Cenuptaki şosa (Keleş) yoludur. Burasını çok rüzgar tuttuğundan kışın çok tehlikelidir.

Yılanlıkaya: 

Karabelen'e çok yakın bir kamp yeridir. İçme suyu var.

Kirazlıyayla:

Şosanın 25 nci kilometresinde 1450 rakımları civarında bu mevkiide Temmuz-Eylül nihayetine kadar kamp kurulmaktadır. Manzara çok güzel olup hava mutedildir. 2 Fransız derecesinde içme suyu vardır. Kış sporları bu sahada yapılmaktadır.

Deve taşı: 

Şosanın 27 nci kilometresinde bulunan ve büyük bir granit blokunun yaptığı bir hörgüçlü deve şeklinde kaya parçasıdır.

Cennet kaya: 

Oteller bölgesinde ve kayak evi üs­tünde 2100 rakımları civarında olan Cennet kaya­ya şosadan ayrılan yol ilede gitmek mümkündür. Manzara çok güzeldir. Yakınlarında muallimler kampı ve radar istasyonu bulunmaktadır.

Cennet kayaları
Kuşaklıkaya: 

Kayak evinin üst kısımlarında çıplak bir tepedir. Kış sporlarının yapıldığı bu tepeye ayni zamanda (Fatin Tepe) de derler. Tepede bir sığı­nakta vardır.

zirve yolu
Kız pınarlar: 

Ulu dağın görülecek yerlerindendir. Küçük kaynakların birleşmesiyle çoğalan bu dere civarı çayırlık ve etrafı sık senaber ağaçlarıyla çevrilidir. Derede alabalık bulunur.

Kurbağa kaya: 

Büyük otelden Bakacığa giden ana yolun garbında kurbağa şeklinde bir granit kayadır.

Kırkpınarlar: 

Bursanın içme suyunun bir kısmını temineden Kırkpınarlar mevkii ağaçsız ve zümrüt gibi çayırlık bir sahadır. Mandıralar ve derede alabalık bulunmaktadır.

Söğütlü havuz: 

Etrafı sık senaber ağaçlarıyle çevrili tabii yüzme havuzudur.

Dombay çukuru: 

Ulu dağın en eski kamp yeridir. Dere kenarında kurulan bu kamp sahasında 1 Fransız derecesinde içme suyu da vardır. Buraya ayni zamanda Sultan Selim senaberliği de denir.

Çobankaya: 

Bakacığa giden yolun garbında ve ta­biatın bir bir üstüne yığdığı büyük granit blokların­dan müteşekkil bu kaya civarında kamp kurulmaktadır. Kaya üstünden Ulu dağın en güzel yerleri gözükmektedir.

Uludağ yolu
Bakacak: 

Oteller bölgesinden buraya kadar motorlu vasıtaların gidebileceği yer vardır. Ulu dağa gelen Bakacığı mutlaka görmelidir. Gemlik körfezi, Marmara denizi, Apolyont ve Manyas gölleri mükemmelen gözükür.

Sarı alan: 

1650 rakımları civarında bulunan Sarı alan istikbalde en fazla inkişaf edecek bir sahadır. Düzlük ve çimenliktir. Emirsultan gölü namıla anılan küçük bir gölde vardır.

İnkaya Mağarası: 

Çekirgeden Uludağa giden şosenin kenarında inkaya Köyü içinde bulunan bir mağara görmeğe değer bir yerdir. Mağara içinde 24 Fransız derecesinde ve saniyede 15 litre verimi olan su vardır. Ayni yerde kaybolur. Mağara karşı­sında 6 kişinin kucaklıyamayacağı büyük bir çınar ağacı bulunmaktadır.

İhsan ÜZER/1 Ocak 1950admin / 30.01.2018 / 1 / 3 470

Yorum Ekleyin


 1. şermin
  şermin
  Ziyaretçi
  28 Şubat 2019 21:25
  0

  Taa  1950 yılında ne kadar detaylı anlatmışlar. Bugünse onca gelişmeye rağmen sadece uludağ diye biliyoruz. Ulaşım iletişim onca geliştiği halde hala uludağa gidemeyen birçok insanımız var.

Gezilecek Yerler

Gezi Rehberi

Bağlantılar

Saitabat Şelalesi Tanıtımı

Saitabat Şelalesi Tanıtımı

Saitabat Şelalesi, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Saitabat köyünde yer
Bursa İnkaya Çınarı Tanıtımı

Bursa İnkaya Çınarı Tanıtımı

Tarihi oldukça eski olan İnkaya çınarı, Osmanlı Devleti'nin ilk köyleri
Osmangazi'de Gezilecek Yerler

Osmangazi'de Gezilecek Yerler

Osmangazi, Bursa'nın önemli ilçelerinden biridir. Bursa Osmangazi, en büyük ve
Trilye'de Gezilecek Yerler

Trilye'de Gezilecek Yerler

Trilye gezilecek yerler nelerdir sorusunun yanıtı, eski bir Rum köyü olan bu
İnegöl'de Gezilecek Yerler

İnegöl'de Gezilecek Yerler

İnegöl gezilecek yerler nereleridir sorusunun yanıtı, bu bölgeye gezi veya
Uludağ Milli Parkı Tanıtımı

Uludağ Milli Parkı Tanıtımı

1/25.000 ölçekli haritalar üzerinde yapılan ölçümlere göre Uludağ Milli Parkı
Tarihte Uludağ

Tarihte Uludağ

Yunan mitolojisinde tanrıların ve tanrıçaların Ambrosia yeyip nektar içtikleri,
Bursa Misi Köyü

Bursa Misi Köyü

Bursa ilimizde görülmesi gereken bir diğer güzel köy ise Orhaneli yolu
Bursa Cumalıkızık Köyü

Bursa Cumalıkızık Köyü

Osmanlı'nın ikinci başkenti olan Bursa tarihi çarşıları, camileri, padişah
Bursa'da Gezilecek Yerler

Bursa'da Gezilecek Yerler

Bursa büyüklük bakımından Türkiye’de 4. Şehrimizdir. Marmara'nın ise 2. Büyük
Bizi Takip Edin!
15k
Twitter
8.6k
Facebook
21k
İnstagram
1.1k
Youtube
1.6k
Google
1.9k
Pinterest
Abone Olun!
up